دانستنیها


رادياتور شيشه اي چيست؟

امروزه تناسب سيستم‌هاي تاسيساتي با دكوراسيون داخلي از اهميت زيادي برخوردار است . محدوديت‌هايي كه سيستم‌هاي توزيع گرمايش براي چيدمان و کمبود فضا در منازل از نگراني‌هاي هميشگي بانوان است. رادياتورهاي شيشه‌اي مانند يه قاب عکس زيبا به سفارش مشتري جزئي از دكوراسيون داخلي ساختمان هستند ، گرمايش مطبوعي را به ارمغان مي‌آورند . رادياتورهاي شيشه‌اي براي گرم كردن فضا به آب‌گرم نياز دارند كه آن را از ديگ ، پكيج يا هر منبع گرمايشي ديگر تامين مي کنند  و  به عنوان راهكاري مناسب براي استفاده بهينه از فضاي داخل خانه طراحي شده است