دانستنیها


علت نداشتن گرماي مطلوب رادياتور چيست

* کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و يا تنظيم نبودن شيرگاز)
* وجود هوا در مدار
* سايز لوله هاي مصرفي در مدار گرمايش نامناسب و يا داراي پيچ و خم هاي زياد مي باشد
* دريچه آب رسوب گرفته و يا فنر سوپاپ باي پس ضعيف شده است
* پتاسيومتر گرمايش خراب شده است
* مشکلاتي همچون دور پايين ، دبي کم آب ، شکستن پروانه و وجود شن و ماسه در پمپ دستگاه به وجود آمده است .
* فشار در مدار گرمايش افت کرده است .
* مبدل و ردياتور ها رسوب گرفته است
* استفاده از رادياتور هاي نا معتبر در ساختمان و دودکش نامناسب
* شير سه راهه در نوع دو مبدله دچار خرابي شده است .
* کليد حرارتي خراب شده است و يا مناسب سيستم گرمايشي نمي باشد
* استفاده نا مناسب از سيستم گرمايشي نسبت به بار مورد نياز ساختمان
* لوله هاي رفت و برگشت ردياتور ها بر عکس بسته شده است
* شيرهاي رفت و برگشت دستگاه نيمه باز هستند
* کاهش دقت NTC گرمايش
* رادياتور بيش از حد به پکيج ديواري آبگرم نزديک است ( مخصوصا در لوله کشي انشعابي )
* برد کنترل دستگاه خراب شده است