1. آبسردکن.

  آب سرد کن دستگاهي است که در  آن مقدار آبي که تحت شرايط دماي آب ورودي و با توجه به دماي محيط آب آشاميدني را سرد مي کند. آب سردکن‌هاي در دو نوع بدون بطري و بطري‌دار قابل استفاده مي باشد و از انواع بيماري ها و مسمويتها جلوگيري ميکند ، مورد استفاده در رستوران ها و کافه ها و هتل ها و ادارات و کارخانجات مي باشد .آبسردکن در مدل هاي آب سرد کن روميزي ، آب سرد کن يخچال دار ، آب سرد کن کابين دار ، آب سرد کن ايستاده توليدو در وب سايت دماپويا موجود مي باشد .

 2. آبسردکن.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:19
   Page:1 Of 1
  آبسردکن روميزي تصفيه آب 810 سام

  آبسردکن روميزي تصفيه آب 810 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1382
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  588,000
  570,000
  آبسردکن روميزي 730 سام

  آبسردکن روميزي 730 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1194
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  524,300
  508,000
  آبسردکن ايستاده يخچال دار 755 سام

  آبسردکن ايستاده يخچال دار 755 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1332
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  674,000
  653,000
  آبسردکن ايستاده 856 سام

  آبسردکن ايستاده 856 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1122
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,391,000
  1,350,000
  آبسردکن ايستاده 858 سام

  آبسردکن ايستاده 858 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1168
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,337,000
  1,296,000
  آبسردکن ايستاده کتري دار 900 مجيک

  آبسردکن ايستاده کتري دار 900 مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 1271
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,342,000
  1,342,000
  آبسردکن ايستاده 857 سام

  آبسردکن ايستاده 857 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1122
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,284,000
  1,245,000
  آبسردکن ايستاده يخچال دار 757 سام

  آبسردکن ايستاده يخچال دار 757 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1434
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  738,300
  716,000
  آبسردکن ايستاده کابين دار 735 سام

  آبسردکن ايستاده کابين دار 735 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1248
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  588,000
  570,000
  آبسردکن ايستاده کابين دار 745 سام

  آبسردکن ايستاده کابين دار 745 سام

  سام
  تعداد بازدید: 1209
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  567,000
  550,000
  آبسردکن ايستاده مخزن دار 305W مجيک

  آبسردکن ايستاده مخزن دار 305W مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 551
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,098,000
  1,098,000
   آبسردکن ايستاده 780 سام

  آبسردکن ايستاده 780 سام

  سام
  تعداد بازدید: 513
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  952,300
  923,000
  آبسردکن روميزي سوداساز YP-H5C مجيک

  آبسردکن روميزي سوداساز YP-H5C مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 527
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,640,000
  2,640,000
  آبسردکن ايستاده 8900 مجيک

  آبسردکن ايستاده 8900 مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 432
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,144,000
  1,144,000
  آبسردکن روميزي مخزن دار 205W مجيک

  آبسردکن روميزي مخزن دار 205W مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 532
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  916,000
  916,000
  آبسردکن روميزي فيلتردار 105B مجيک

  آبسردکن روميزي فيلتردار 105B مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 511
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,250,000
  1,250,000
  آبسردکن ايستاده 405B مجيک

  آبسردکن ايستاده 405B مجيک

  مجيک
  تعداد بازدید: 379
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,098,000
  1,098,000
  آبسردکن ايستاده 760 سام

  آبسردکن ايستاده 760 سام

  سام
  تعداد بازدید: 401
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  845,300
  820,000
   آب سرد کن ايستاده تصفيه آب پرک کنت

  آب سرد کن ايستاده تصفيه آب پرک کنت

  کنت
  تعداد بازدید: 652
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,900,000
  2,668,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:19
   Page:1 Of 1