1. سوئيچ هاي الکترونيکي.

  در اين قسمت مي توانيد انواع سوئيچ هاي الکترونيکي، پرشر سوئيچ و فلو سوئيچ را مشاهده نماييدسوئيچ هاي الکترونيکي ابزار هايي هستند که با استفاده از اطلاعات و داده هاي تعريف شده که به صورت ديجيتال و آنالوگ به دستگاه ميرسند فرماني را به سيستم (مانند قطع و وصل) مي دهند. سوئيچ ها شامل انواع پرشر سوئيچ و فلو سوئيچ مي شوند که پرشر سوئيچ بر اثر فشار جريان عبوري و فلو سوئيچ بر اثر ميزان جريان عبوري (سيال) عملکردي را در سيستم فرمان مي دهند.

 2. سوئيچ هاي الکترونيکي.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1