1. انواع گيج.

  گيج ها براي مصارف گوناگون مانند اندازه گيري کرنش مکانيکي استفاده ميشوند. گيج ها در انواع مختلف روغني و خلاء، عقربه اي و ديجيتال، تفاضلي و منفي، ديافراگمي و ... موجود هستند.

 2. انواع گيج.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1