1. گرمايش استخر.

  گرمايش استخر،يکي از مهمترين بخش هاي موتورخانه استخر مي باشد،براي گرمايش آب و محيط استخر نياز به يک منبع گرمايي است.وسايل گرمايشي به دو دسته تقسيم مي شوند: گرم کردن آب استخر با استفاده از ديگ و مبدل حرارتي يا استفاده از واحدهاي پيش گرمکن از واحد هاي پيش گرمکن براي استخر هاي کوچک استفاده ميشود

 2. گرمايش استخر.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1