1. چيلر.

  چيلر دستگاهي تهويه مطبوع مي باشد که آب سرد مورد نياز کويل سرد را تامين مي کند و باعث برودت مي شود. چيلرهاي جذبي با استفاده از انرژي حرارتي و چيلرهاي تراکمي با استفاده از انرژي الکتريکي سرمايش ايجاد مي کنند ، چيلرها بيشتر در مکان هاي بزرگ مسکوني يا صنعتي استفاده مي شود. چيلرها با توجه به کارايي و موارد استفاده در انواع مختلف نظير ، چيلر جذبي شعله مسقيم ، چيلر جذبي بخار ، چيلر جذبي آبگرم ، چيلر تراکمي آب خنک ، چيلر تراکمي هوا خنک توليد و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد .

 2. چيلر.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:11
   Page:1 Of 1
  چيلر هوا خنک 55 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 55 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1134
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1870
  امتیاز: 188

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 35 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 35 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1015
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 970
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 996
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات حاره اي تراست

  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات حاره اي تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 383
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات مادولار تراست

  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات مادولار تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1124
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 60 کيلو وات حاره اي تراست

  چيلر هوا خنک 60 کيلو وات حاره اي تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 520
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پکيج چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  پکيج چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 944
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات حاره اي تراست

  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات حاره اي تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 462
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 130 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 130 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1084
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:11
   Page:1 Of 1