1. چيلر.

  چيلر دستگاهي تهويه مطبوع مي باشد که آب سرد مورد نياز کويل سرد را تامين مي کند و باعث برودت مي شود. چيلرهاي جذبي با استفاده از انرژي حرارتي و چيلرهاي تراکمي با استفاده از انرژي الکتريکي سرمايش ايجاد مي کنند ، چيلرها بيشتر در مکان هاي بزرگ مسکوني يا صنعتي استفاده مي شود. چيلرها با توجه به کارايي و موارد استفاده در انواع مختلف نظير ، چيلر جذبي شعله مسقيم ، چيلر جذبي بخار ، چيلر جذبي آبگرم ، چيلر تراکمي آب خنک ، چيلر تراکمي هوا خنک توليد و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد .

 2. چيلر.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:11
   Page:1 Of 1
  چيلر هوا خنک 55 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 55 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1206
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1975
  امتیاز: 188

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 35 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 35 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1073
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1032
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1051
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات حاره اي تراست

  چيلر هوا خنک 25 کيلو وات حاره اي تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 414
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات مادولار تراست

  چيلر هوا خنک 65 کيلو وات مادولار تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1183
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 60 کيلو وات حاره اي تراست

  چيلر هوا خنک 60 کيلو وات حاره اي تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 556
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پکيج چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  پکيج چيلر هوا خنک 30 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 992
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات حاره اي تراست

  چيلر هوا خنک 30 کيلو وات حاره اي تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 491
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  چيلر هوا خنک 130 کيلو وات تراست

  چيلر هوا خنک 130 کيلو وات تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 1148
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:11
   Page:1 Of 1